ENGLISH

Personal Information

When you enter data into our tools, the information is collected and enabled to be reviewed by website administrator(s). We will not share this information with any third parties. The information will not consist of email addresses or phone numbers, but rather the websites you enter into our tools.

Your IP address (Internet Protocol) is also collected during use of the website, and is visible to the website administrator(s). It will not be misused or shared with any third party.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEDERLANDS

Persoonlijke Informatie

Wanneer u gegevens in onze instrumenten invoert wordt deze informatie verzameld en in staat gesteld te worden beoordeeld door de beheerder van de website. We zullen deze informatie niet met derden delen. De informatie zal niet bestaan uit e-mailadressen of telefoonnummers, slechts de website URLs die u in onze hulpmiddelen invoert.

Uw IP adres (Internet Protocol) wordt ook verzameld tijdens het gebruik van de website en is alleen zichtbaar voor de beheerder(s). Het zal niet worden misbruikt of gedeeld met derden.