ENGLISH

Use of this website signifies your acceptance of these terms and conditions. If you do not accept them, you are not authorized to, in any way, make use of this online application.

Cookies

This website does not make use of tracking cookies. However, a cookie is placed in your browser in order to help prevent large numbers of automated requests. Blocking this cookie will not harm you, and should not affect the application and your use of it in any way.

Robots and Crawlers

You are not authorized to crawl or apply automated processes to this website. ReCAPTCHA entry may be required before any tools can be used and automated processes will be blocked.

Personal Information

Please review our Privacy Policy for information regarding how we respect your online privacy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEDERLANDS

Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u ze niet accepteert, bent u niet gemachtigd om, op welke manier dan ook, gebruik te maken van deze online applicatie.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van tracking cookies. Echter, er wordt een cookie in uw browser geplaatst om grote aantallen geautomatiseerde verzoeken te voorkomen. Het blokkeren van deze cookie kan geen kwaad en zou niet van invloed moeten zijn op deze applicatie en het gebruik ervan.

Robots en Crawlers

U bent niet bevoegd om geautomatiseerde processen op deze website toe te passen. ReCAPTCHA inschrijving kan worden gevraagd voordat hulpmiddelen kunnen worden gebruikt en geautomatiseerde processen geblokkeerd.

Persoonlijke Informatie

Lees ons Privacybeleid voor informatie over hoe wij uw online privacy respecteren.